Tiếp xúc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bạn cần trợ giúp để tìm được sản phẩm phù hợp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều

Điện thoại Chăm sóc Khách hàng:
- Người nói tiếng Anh: +420 770 643 952
- Český mluvčí: +420 777 806 789

Thư Chăm sóc Khách hàng: info@hempsapa.com

Mâu liên hệ